VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY SHAR-PEI
chatová osada VIŠŇOVÁ, Roztoky 131, Křivoklát
(english vesion)

4.9.2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA - CAC, Klubový vítěz
rozhodčí: Antonín Karban, začátek v 15:00 odpoledne

5.9.2020 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA - CAC, Vítěz speciální výstavy, bonitace
rozhodčí: Karel Hořák, začátek v 10:00 dopoledne

PROGRAM:
Pátek 4.9.2020
- příjezd a ubytování
- 15:00 Klubová výstava
- Večer posezení s přáteli, volná zábava

Sobota 5.9.2020
- 10:00 Speciální výstava, následuje bonitace, předání pohárů a diplomů vítězům soutěže TOP SHAR-PEI a Klubovým šampiónům.
- 15:00 Členská schůze Shar-pei clubu
- Večer posezení s přáteli, volná zábava

Neděle 6.9.2020
- ranní rozcvička, snídaně, venčení kolem řeky, postupný odjezd domů

PROPOZICE:
Informace k výstavám a propozice naleznete >zde<

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky k výstavám a bonitaci online přes systém DogOffice >zde< V seznamu výstav hledejte "KVP s KV - shar-pei, klub 1049" / "Speciální - shar-pei"

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování lze rezervovat na webových stránkách Chatové osady Višňová-Hájek: www.visnova-hajek.cz

MAPA DOJEZDU:
Mapu dojezdu lze stáhnout v PDF >zde< (již brzy) nebo ji přímo naplánovat v navigaci >zde<

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
SHAR-PEI CLUB
Bankovní spojení - Česká spořitelna, pobočka Praha 3
číslo účtu : 14132389 / 0800
variabilní symbol : 888
zpráva pro příjemce : "vaše příjmení"

  I. uzávěrka 16.8.2020 II. uzávěrka 30.8.2020
  pouze jedna výstava obě výstavy pouze jedna výstava obě výstavy
první pes 600 kč 1100 kč 800 kč 1500 kč
další psi 400 kč 700 kč 600 kč 1100 kč
štěně, dorost 200 kč 350 kč 300 kč 550 kč
veteráni, čestná 200 kč 350 kč 300 kč 550 kč
soutěže 200 kč 350 kč 300 kč  550 kč 

CLUB • CAC • SHOWS & WEEKEND MEETING SHAR-PEI
summer camp VIŠŇOVÁ, Roztoky 131, Křivoklát
(česká verze)

4.9.2020 CLUB SHOW - CAC CZ, Club winner
judge: Antonin Karban, beginning at 15:00 in the afternoon

5.9.2020 SPECIAL SHOW - CAC CZ, Special winner
judge: Karel Horak, beginning at 10:00 in the morning

PROGRAM:
Friday 4.9.2020
- arrival and accommodation
- 15:00 Club show
- Evening sitting with friends, free fun

Saturday 5.9.2020
- 10:00 Special show
- Evening sitting with friends, free fun

Sunday 6.9.2020
- morning warm-up, breakfast, walking around the river, gradual departure home

INFORMATION:
Information on exhibitions and propositions can be found >here<

REGISTRATION:
Applications for shows via the online system DogOffice >here< In the list of exhibitions search for "KVP s KV - shar-pei, klub 1049" / "Speciální - shar-pei"

ACCOMMODATION:
Accommodation can be booked on the website of the Summer camp Višňová-Hájek: www.visnova-hajek.cz

ARRIVAL MAP:
The arrival map can be downloaded in PDF >here< (soon) or schedule it directly in the navigation >here<

ENTRY FEES:
SHAR-PEI CLUB
Bank - Ceska sporitelna, Praha 3
IBAN : CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC : GIBACZPX
message for us : "your surname"

  I. deadline 16.8.2020 II. deadline 30.8.2020
  only one show both shows only one show both shows
1st dog  30 eur 56 eur 40 eur 76 eur
other dogs  20 eur 36 eur 30 eur 56 eur
baby, puppy  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur
veterans, honor  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur
contests  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur