SPAID - Novodobý strašák

SPAID je novodobý strašák pro chovatele šarpejů
Článek je souhrnem základních informací, které potřebuje chovatel i majitel vědět, aby pochopil příčiny vzniku choroby i jak se o psa starat. Přečtěte si více >zde<

Děkujeme za poskytnutí článku prezidentce Evropské federace Shar-pei klubů, paní Mgr. Vieře Staviarské a Shar-pei klubu Slovensko.