Jarmilka byla takové sluníčko, vždy úsměv na tváři, vždy dobrá nálada, pro každého měla pěkné slovíčko a hlavně moc milovala pejsky a ty naše plyšáky nadevše.

Jarmilko, budeš nám tu moc chybět, ale my víme, že tu ve vzpomínkách  vždy budeš s námi...

S nejhlubším zármutkem, jaký jen může být a slzami v očích Vám musíme oznámit, že nás 16.5.2012 navždy opustil po velmi těžké nemoci ve věku nedožitých 61 let náš velký kamarád, milovník šarpejů a dlouholetý člen klubu. Byl od vzniku klubu členem výboru, tvůrcem webových stránek a Zpravodaje.

Žádná slova nemohou vystihnout bolest v našich srdcích. Budeš nám Honzíku Všem moc chybět, budeš s námi navždy v našich srdcích ! Nezapomeneme na Tebe, to nám věř...