> PŘIHLÁŠKY  ANMELDENSCHEIN  ZGLOSZENIA  ENTRY FORMS <
 
 
 

Klubové výstavy Club dog shows

v DogOffice hledejte:

in DogOffice look for:

Klubová výstava Shar-pei (eXtra vítěz, CC EFSPC) Club show Shar-pei (CAC CZ, EW, CC EFSPC)

online

 
 

Bonitace
(pouze  nur • tylko • only CZ members of Shar-pei club)
v DogOffice hledejte: Bonitace při Klubové výstavě Shar-pei

online

 
 
     

Přihláška do klubu  Application for membership
(pro CC EFSPC 
for CC EFSPC)

online

 
 
     

Ubytování  Accommodation

online

 
 

Mapa dojezdu • Arrival map

 online

 
     
VÝSTAVNÍ POPLATKY

  I. uzávěrka do 19.8.2018 II. uzávěrka do 2.9.2018
první pes 600 CZK 800 CZK
další pes 400 CZK 600 CZK
štěně, dorost 200 CZK 300 CZK
veteráni, čestná 200 CZK 300 CZK
soutěže 200 CZK 300 CZK

SHAR-PEI CLUB
Bankovní spojení - Česká spořitelna, pobočka Praha 3
číslo konta : 14132389 / 0800
variabilní symbol : 888
zpráva pro příjemce : "vaše příjmení"
 

AUSSTELLUNGSGEBUHREN - OPLATY - ENTRY FEES

  I. deadline 19.8.2018 II. deadline 2.9.2018
1st dog 30 EUR 40 EUR
other dogs 20 EUR 30 EUR
baby, puppy 10 EUR 14 EUR
veterans, honor 10 EUR 14 EUR
contests 10 EUR 14 EUR

SHAR-PEI CLUB
Bank - Ceska sporitelna, Praha 3
IBAN : CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC : GIBACZPX
message for us : "your surname"