> PŘIHLÁŠKY  ANMELDENSCHEIN  ZGLOSZENIA  ENTRY FORMS <
 
 
 

Klubové výstavy Club dog shows

v DogOffice hledejte:

in DogOffice look for:

Klubová výstava Shar-pei (s KV, CC EFSPC)
Klubová výstava Shar-pei (bez KV)
Club show Shar-pei (CAC CZ, CW, CC EFSPC)
Club show Shar-pei (CAC CZ)

online

 
 

Bonitace
(pouze  nur • tylko • only CZ members of Shar-pei club)
v DogOffice hledejte: Bonitace při Klubové výstavě Shar-pei

online

 
 
     

Přihláška do klubu  Application for membership
(pro CC EFSPC, Klubový vítěz 
for CC EFSPC, Club winner)

online

 
 
     

Ubytování  Accommodation

online

 
 

Mapa dojezdu • Arrival map

 online

 
     
VÝSTAVNÍ POPLATKY

  I. uzávěrka do 13.5.2018 II. uzávěrka do 27.5.2018
  9.6.2018 10.6.2018 9.6.2018 + 10.6.2018 9.6.2018 10.6.2018 9.6.2018 + 10.6.2018
první pes 600 CZK 600 CZK 1100 CZK 800 CZK 800 CZK 1500 CZK
další pes 400 CZK 400 CZK 700 CZK 600 CZK 600 CZK 1100 CZK
štěně, dorost 200 CZK 200 CZK 350 CZK 300 CZK 300 CZK 550 CZK
veteráni, čestná 200 CZK 200 CZK 350 CZK 300 CZK 300 CZK 550 CZK
soutěže 200 CZK 200 CZK 350 CZK 300 CZK 300 CZK 550 CZK

SHAR-PEI CLUB
Bankovní spojení - Česká spořitelna, pobočka Praha 3
číslo konta : 14132389 / 0800
variabilní symbol : 888
zpráva pro příjemce : "vaše příjmení"
 

AUSSTELLUNGSGEBUHREN - OPLATY - ENTRY FEES

  I. deadline 13.5.2018 II. deadline 27.5.2018
  9.6.2018 10.6.2018 9.6.2018 + 10.6.2018 9.6.2018 10.6.2018 9.6.2018 + 10.6.2018
1st dog 30 EUR 30 EUR 55 EUR 40 EUR 40 EUR 75 EUR
other dogs 20 EUR 20 EUR 36 EUR 30 EUR 30 EUR 56 EUR
baby, puppy 10 EUR 10 EUR 18 EUR 14 EUR 14 EUR 26 EUR
veterans, honor 10 EUR 10 EUR 18 EUR 14 EUR 14 EUR 26 EUR
contests 10 EUR 10 EUR 18 EUR 14 EUR 14 EUR 26 EUR

SHAR-PEI CLUB
Bank - Ceska sporitelna, Praha 3
IBAN : CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC : GIBACZPX
message for us : "your surname"