Výbor SPC vyhlašuje každoročně soutěž dlouhodobého charakteru o titul TOP SHAR-PEI, samostatně pro psa a fenu. Tento titul bude přidělen psovi a feně, kteří v daném roce získají nejvyšší počet bodů za své výstavní, případně pracovní-sportovní úspěchy. Diplom a věcnou cenu předá výbor SPC na Klubové výstavě v následujícím roce.